CONTACTO


ASOCIACIÓN CULTURAL REBULIR
Tel. 639 908 005
Praza de San Andrés s/n. 32810 - Vilavidal
Ramirás - Ourense (Galicia - Spain)

- Director festival: directorfestivalrebulir@gmail.com
- Prensa festival: prensafestivalrebulir@gmail.com
- Secretaría festival: rebulir@hotmail.com

    


______________________________________________________
Propuestas de PARTICIPACIÓN el FIR

- Se o teu grupo está interesado en participar no noso festival debes enviar a túa proposta a rebulir@hotmail.com
- Si su grupo está interesado en participar en nuestro festival, debe enviar su propuesta a rebulir@hotmail.com
- If your group is interested in participating in our festival, you can send your proposal to rebulir@hotmail.com

 • Nombre del grupo/Group Name:
 • Persona de contacto/Manager/Director:
 • Teléfono/Phone:
 • Enderezo/Dirección/Adress:

 • Email:
 • Redes Sociais/social networks:
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
 • Web:
 • Número de miembros/number of members:
  • Músicos / Musicians:
  • Bailarines/Dancers:
  • Acompañantes/Companion:
 • Curriculum/Historial/ History:
 • Fotos/Photos:
 • Vídeos:
 • Otra información relevante/Other info. :
______________________________________________________
  Dirección Festival

 • Director Artístico: D. Alexandre Sotelino Losada - Email: directorfestivalrebulir@gmail.com 
 • Directora Administrativa: Dna. Susana Durán González
 • Secretaría: Dna. Sandra González Sousa
 • Comunicación e prensa: D. Pablo Álvarez Quintana - Email: prensafestivalrebulir@gmail.com