Participa no FIR como GRUPO

Se es membro dalgún grupo de música tradicional, folclórica ou étnica e queres participar co teu colectivo no FIR_2020 (18-20 de Decembro) podes enviarnos a vosa proposta ata o 30 de Maio a directorfestivalrebulir@gmail.com

Si eres miembro de algún grupo de música tradicional, folclórica o étnica y quieres participar con tu colectivo en el FIR_2020 (18-20 de Diciembre) puedes enviarnos un email con vuestra propuesta hasta el 30 de Mayo a directorfestivalrebulir@gmail.com

If you are a member of any traditional, folk or ethnic music group and you want to participate with your company / ballet in FIR_2020 (December 18-20) you can send us an email with your application until May 30 at directorfestivalrebulir@gmail.com